Thách Thức Tình Bạn 2021


Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Bạn có sợ chó không?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?