Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang paborito mong pagkain?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang pipiliin mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?