Super Dare of 2021


Kde by ste radi žili?

Čo by ste uprednostnili?

Vyberiete peniaze alebo vedomosti?

Čo by ste urobili?

Typ hier, ktorý chcete hrať?

Do akej vody by ste išli radšej?

Máte radšej varenie alebo jedenie?

Čo urobíte vo svojom voľnom čase?

Čo robíte častejšie?

Aký typ života máte radšej?

Máte radšej čokoládu alebo zmrzlinu?

Typ piesní, ktoré sa vám páčia?

Aký deň je pre vás špeciálnejší?

Čo by ste si vybrali?

Čo by ste uprednostnili?

Ako preferujete denne cestovať?

Čo najviac používate?

Ako by ste radšej sledovali filmy?

Máte radšej menšie posedenia alebo veľké párty?

Ako by ste preferovali cestovať na veľké vzdialenosti?

Máte radšej spánok alebo nakupovanie?